Var en del i planeringsgruppen för Roverway!

Roverway är ett europeiskt läger för för den som är 16-22 år och kommer att samla tusentals unga från hela Europa. Nästa sommar går Roverway i Frankrike och är ett samarrangemang mellan WAGGGS och WOSM. Nu söks personer till planeringsgruppen! För att Läs mer »

Euro Arab friendship and dialogue at Roverway

”10 Arab and 7 European Scouts have shared their cultures and ideas during 4 days at  Roverway! Better understanding each other, contributing to the post 2015 Millennium Development Goals process and creating new friendships were the agenda of this Euro-Arab Läs mer »

Roverway 2012

Roverway är ett Europeiskt roverscoutläger för deltagare mellan 18 och 22 år som hålls vart tredje år. Än så länge har Portugal, Italien och  Island varit värdar, denna gång var det Finlands tur. Under nio dagar samlades cirka 4 000 scouter från hela Europa för äventyr i de finländska Läs mer »