”Leading for a Greener Future”

I mars i år hölls ledarskapsseminarier för unga kvinnor från hela världen inom ramen för WAGGGS Leadership Development Programme (WLDP). På Sangam i Indien samlades 46 kvinnor från 42 länder och på Our Chalet i Schweiz samlades 30 kvinnor från Läs mer »